ข่าวสาร

บทความ

 

adv.cl

อ่าน 118 ครั้ง
-- คำนำหน้า adverb clause - 12.3 คำนำหน้า adverb clause คำที่ใช้นำหน้า adverb clause...
อ่านต่อ >>
 
 

Words of quantity

อ่าน 55 ครั้ง
WORDS OF QUANTITY คำที่บ่งบอกจำนวน Words of quantity คือ คำหรือกลุ่มคำที่แสดงปริมาณมาก –...
อ่านต่อ >>
 
 

7. บทที่ 5 5R กับการลดใช้พลังงาน

อ่าน 35 ครั้ง
5 R รักษาสิ่งแวดล้อม R : Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลงลองมาสำรวจกันว่าเราจ...
อ่านต่อ >>
 
 

6. บทที่ 4 พลังงานหมุนเวียน

อ่าน 32 ครั้ง
พลังงานหมุนเวียน  พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่ได้มาจากกระแสพลังงานที่ต่อเนื่องและเกิดซ้ำ ๆ ...
อ่านต่อ >>
 
 

5. บทที่ 3 การออกแบบเทคโนโลยี

อ่าน 368 ครั้ง
 การออกแบบเทคโนโลยี   การจัดกลุ่มของเทคโนโลยี เทคโนโลยีมีมากมายหลายชนิดเช่น เทคโนโลยีวั...
อ่านต่อ >>
 
 

4.บทที่ 2 กระบวนการเทคโนโลยี

อ่าน 30 ครั้ง
กระบวนการเทคโนโลยี (Technological Process)    แผนภาพแสดงกระบวนการเทคโนโลยี (Technolo...
อ่านต่อ >>
 
 

3.บทที่ 1 ธรรมชาติและวิวัฒนาการเทคโนโลยี

อ่าน 83 ครั้ง
วิวัฒนาการเทคโนโลยี   วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ความหมายของวิวัฒนาการ §  วิว...
อ่านต่อ >>
 
 

8.YRC Save World Life

อ่าน 39 ครั้ง
เราต้องร่วมด้วยช่วยกันประหยัดพลังงานนะคะ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพ...
อ่านต่อ >>
 
 

2.คำอธิบายรายวิชา

อ่าน 33 ครั้ง
ปพ.9   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม่      &...
อ่านต่อ >>
 
 

1.my profile

อ่าน 42 ครั้ง
ด.ญ.จันทร์จรัส รุ้งรุจิเมฆ ม.2/9 เลขที่20     โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่   ...
อ่านต่อ >>
 

แกลอรี่

เว็บบอร์ด

หัวข้อ ชื่อ อ่าน / ตอบ วันที่สร้าง ตอบล่าสุด
ไม่พบกระทู้