ข่าวสาร

 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

0 ข่าว
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ภาพถ่ายอาคารเรือนเพชร ซึ่งปัจจุบันถูกรื้อถอนไปเพื่อนำไม้ไปสร้างอาคารเรือนแก้ว ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2496 ตึกยุพราชอาคารหลังแรกของโรง...