ข่าวสาร

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ภาพถ่ายอาคารเรือนเพชร ซึ่งปัจจุบันถูกรื้อถอนไปเพื่อนำไม้ไปสร้างอาคารเรือนแก้ว ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2496 ตึกยุพราชอาคารหลังแรกของโรงเรียน ปัจจุจบันมีอายุครบ 114 ปี โรงช้างต้น หรือ เรือนช้างต้น หนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่ปัจจุบันใช้เป็นห้อง BAND โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (อักษรย่อ: ย.ว., Y.R.C.) เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของภาคเหนือ และโรงเรียนสหศึกษาของรัฐบาลประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2432 และสถาปนาเป็น"โรงเรียนหลวงประจำมณฑลพายัพ" โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามโรงเรียนเป็น "โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย" ซึ่งมีความหมายว่า "โรงเรียนของสมเด็จพระยุพราช" เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2448 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย LOGO YRC.jpg เรียนให้เด่น เล่นให้ดี มีศีลธรรม ข้อมูล ชื่ออังกฤษ Yupparaj Wittayalai School (ปัจจุบัน) Yupparaj Royal's College (เดิม) อักษรย่อ ย.ว. (Y.R.C.) ประเภท โรงเรียนรัฐบาล ก่อตั้ง • 2448 (โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) • 2432 (โรงเรียนเมืองนครเชียงใหม่) ผู้ก่อตั้ง • พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชทานนามโรงเรียน พ.ศ. 2448) รหัส 50012001 (ปัจจุบัน) 08500101 (เดิม) ผู้อำนวยการ นายบุญเสริญ สุริยา เพลง ยุพราช-บานเย็น สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เว็บโรงเรียน:www.yupparaj.ac.th
 

y

อ่าน y ครั้ง
y...